Visie op Reiki

Reiki is zoveel meer dan handoplegging / genezen met de handen. Pas toen ik zelf mijn rol als Master / teacher omarmde, begon ik te ervaren hoeveel Reiki eigenlijk is. En dat werkelijk alles een Reiki-beoefening kan zijn. Reiki is Universele Levensenergie, Bron-energie en die is natuurlijk in alles. Sterker nog: Je bént Bron-energie en daarmee bén je Reiki.

De Reiki-stroom leren kennen is zodoende een geboorterecht en mijns inziens zou een inwijding dus voor iedereen die wil, toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. De tijd van geheimhouding is geweest, de wereld heeft heel hard de Reiki-stroom, die zich kenmerkt door Licht, Liefde & Kracht, nodig.

Sterker nog: Een Reiki-cursus volgen, is een herinneren van wat je ergens, diep van binnen al weet. We zijn opgegroeid met de nadruk op lineair en logisch denken. Reiki helpt je je intuïtie te volgen, te duiden wat je al aanvoelt, weer in contact te zijn met de levensstroom waar je deel van uitmaakt en je één te voelen met het geheel. Het is een manier om in je kracht te komen, om je licht en je potentieel te leren kennen en te delen.

Reiki is dus meer dan een cursus. Reiki is een weg, Reiki is overal.