Reiki behandeling

Hoe ziet een sessie eruit?

Een Reiki-sessie duurt zo’n anderhalf uur. Na een voorgesprek waarin we jouw vraag of klacht concreet maken, mag je plaatsnemen op de behandeltafel en ontspannen. Ik zet en fijn muziekje aan en verder hoef jij eigenlijk niets te doen.

Ik stem af op jou en de doorstromende energie en zorg dat ik niet míjn energie aan je geef.

Ik houd mijn handen op of boven diverse plaatsen van je lichaam. Soms gebruik ik ondersteunende edelstenen, bijvoorbeeld om je te helpen aarden. Alles afhankelijk van jouw vraag en wat jouw systeem nodig heeft. Als je een boost voor je immuunsysteem wilt, is er een andere klemtoon dan wanneer je van vermoeidheid af wilt, bijvoorbeeld.

Tijdens de behandeling kun jij van alles voelen: koud of juist warm, energie die in beweging komt. Je mag je ervaringen delen, maar dat hoeft niet. Soms vraag ik jou ook tussendoor hoe het is of wat je voelt gebeuren.

En als de behandeling klaar is, kun je rustig bijkomen en navoelen.


Even concreet
In een Reiki-behandeling investeer je €75,- voor ongeveer anderhalf uur. 

Reiki-sessies vinden uitsluitend plaats op mijn locatie in Waalwijk.

Reiki valt onder de alternatieve geneeswijzen en wordt zodoende vaak (deels) vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Om het zeker te weten, kun je het checken bij je zorgverzekeraar.


Reiki maakt de wereld mooier

Een mooi principe uit de traditionele overdracht van Reiki, is dat Reiki voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Dit principe wil ik graag eerbiedigen. Daarom bied ik per maand 2 sessies aan met de afspraak ‘geef wat je ervoor wilt geven of kunt missen’. Indien je van zo’n sessie gebruik wilt maken, neem dan even contact op middels een mailtje of belletje.

Reiki Master en het overdragen van kennis

Hoewel ik mij op generlei wijze een ‘meester’ voel, ben ik wel opgeleid en ingewijd tot Reiki Master. Dat betekent niets meer dan dat er de afgelopen jaren kanalen voor ontvangst zijn geopend en ik doorgeefluik ben geworden voor de Universele Levensenergie.

Dat is overigens geen gave, dat kunnen we allemaal. Het is een herinneren en opschonen van kanalen voor heling, die we allemaal hebben. We zijn tot zoveel meer in staat dan we tot nu toe hebben geloofd en ons zelfhelend vermogen gaat je voorstellingsvermogen voorbij.

Bij het Masterschap komt ook de verantwoordelijkheid om Reiki-kennis door te geven, dat wil zeggen anderen op te leiden en in te wijden.  Hoe mooi is dat, als je niet meer een behandeling hoeft te boeken, maar jezelf kunt helen?

Afspraak maken